arabtanar logo

Névmások

Az arab nyelvben minden névmás határozott, ezért a kettős határozottság tilalma vonatkozik rájuk.

11a

12a

A birtokos személyragok az esetragok után következnek. A főnév névelő nélkül határozott állapotú.
كِتابٌ  (könyv)       الكتابُ  (a könyv)          كتابُهُ  (könyve)
 قَلَمٌ         (toll)            القَلَمُ      (a toll)          قَلَمُكَ     (tollad)  


Vonatkozó névmások

A vonatkozó névmások a következők:
مَن  aki, akik  és a ما   ami, amik.
Eme vonatkozó névmások ragozhatatlanok, de elöljáró előzheti meg őket. Határozatlanok és mindig önállóak.
الذي  amely, amelyik
Ennek a vonatkozó névmásnak van neme és száma, s kizárólag a kettes számnak van esete. Határozott és jelzőként használt.

13a

Visszaható névmások


A visszaható névmást az arab nyelvben a نَفْسٌ szó fejezi ki, melyhez hozzákapcsolódik a névmás.
أَلْقَتْ نَفْسِها على السَّريرِ   (Az ágyra vetette magát.)

12b

 

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten