arabtanar logo

Melléknevek

Az arab melléknév hímnemű alakjából legtöbbször a nőnem jelével, a támarbútával  ة ، ـة képezhetjük a nőnemű alakot. A színeket (6) és a testi fogyatékosságokat jelentő melléknevek hím és nőnemű alakja az أَبْيَضُبَيْضاءُ (fehér) أَطْرَشُطَرْشاءُ (süket) mintára alakul.
A mellékneveket hímnemű főnevekből aـِيٌّ  toldalékkal, nőneműekből a ـِيَّةٌ toldalékkal képezzük.
Pl.: مِصْر  (Egyiptom)       مِصْرِيٌّمِصْرِيَّةٌ (egyiptomi)

Az arab nyelvben a melléknév egyezik a főnévvel nemben, számban, esetben és határozottságban is (amennyiben jelzőként szerepel).

JELZŐS SZERKEZET

 

mar

Amennyiben a főnév és a melléknév is többes számban állnak, a nyelvtani egyezés attól függ, hogy a főnév személyt fejez-e ki és hogy a melléknév jelzőként szerepel-e.


الطُّلابُ الْمُجْتَهِدونَ (a szorgalmas diákok)
الطّالِباتُ الْمُجْتَهِدَاتُ (a szorgalmas diáklányok)

Ha a többes számú főnév nem személyeket jelöl, a mögötte álló melléknév egyes számú nőnemű végződést kap!


الكُتُبُ القَديمَةُ (a régi könyvek)

A melléknév az állítmány szerepét is betölti az arab nyelvben.


الطّالِبُ طَويلٌ  (A diák magas.)
الطّالِبَةُ طَويلَةٌ  (A diáklány magas.)
الْكِتابُ قَديمٌ    (A könyv régi.)

Melléknév fokozása
Az arab nyelvben csak a minőséget jelölő mellékneveket fokozzuk. A közép- és felsőfokot
hímnemben a أَفْعَلُ, nőnemben a فُعْلَى minta alapján képezzük.


Középfok képzése:

mn

القِطارُ أَسرعُ مِن السّيارةِ  (A vonat gyorsabb, mint az autó.)              

Az أَفْعَلُ  formát csak három mássalhangzóból álló melléknévből lehet képezni. Tehát, ha a melléknévnek nincs fokozott alakja, akkor körülírást használunk, ehhez négy alakot lehet használni: أكثرُ، أشدُ، أكبرُ، أقلُّ  + a melléknévből képzett elvont főnévتمييز  alakban, vagyis határozatlan állapot tárgyesetben.

أَكْثَرُ اِجْتِهاداً    (szorgalmasabb)   
           
Felsőfok képzése
A felsőfokot ugyanolyan minta szerint képezzük, mint a középfokot, azzal a különbséggel, hogy a melléknévhez határozott névelőt csatolunk vagy a birtokos szókapcsolat első pozíciójába helyezzük.

هي ألْطَفُ بنتٍ   (Ő a legkedvesebb lány.)                                                                                
هذا أَكْبَرُ بيتٍ   (Ez a legnagyobb ház.)  

 

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten