arabtanar logo

Kötömód

Az arab nyelvben a jelen idejű, kijelentő módú ragozás mellett létezik az igék kötőmódja is. Ebben a szóvégi –u magánhangzóból  -a lesz (szubjunktívum), az –an végződések pedig leesnek. A kötőmódot leginkább az  أنْ   (hogy) kötőszó után használjuk.
A kijelentő és a kötőmód mellett létezik az arab igéknek egy harmadik módjuk is, amit a szóvégi rövid magánhangzók elhagyásával képezzük. Ezt Európában kiadott arab nyelvtanokban általában jusszívusznak nevezett igemódot egyrészt a  لَم  tagadószóval együtt a múlt idejű tagadásra használjuk.

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten