arabtanar logo

Igei mondat

Az igei mondatot az arabban mindig az ige vezet be.  Az ige alakjával szinte mindig a cselekvés alanyának személyére is utal, már önmagában is teljes értékű igei mondatnak számít pl: كَتَبْتُ (írtam). Ha az alanyt (cselekvőt) külön névszó jelzi, akkor ez az ige után áll, alanyesetben. pl.: كَتَبَ سَمير (Szemir írt). Ha a mondatban tárgy is van, akkor ez az alany után áll tárgyesetben: كَتَبَ  سمير رسالةً  (Szemir levelet írt.)
Tehát a tényleges igei mondat szórendje a következő: ige, cselekvő, tárgy majd a többi mondatrész.
Kijelentő mondaton belül a cselekvő hátrébb kerülhet, ha más mondatrészre nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni. A cselekvő és az ige egyeztetése attól függ, hogy a mondaton belül melyik előzi meg a másikat. Ennek megtanítását bízza az arabtanárra.

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten