arabtanar logo

Az arab számok

Sorszámnevek:

 14a

A sorszámneveket nemben egyeztetjük a megszámlálttal. (A jelzőkhöz hasonlóan használjuk.)

الكِتابُ الخامِسُ على الّطاوِلَةِ      (Az ötödik könyv az asztalon van.)

 السَّيارةُ الخامِسةُ أمام الْمَدرسةِ    (Az ötödik autó az iskola előtt van.)

Az أَوَّلُ – első számnév kétvégződésű és nőnemben nem ragozódik!
A 11 és 19 közti számnevek tőszámnevű tízesekből és sorszámnevű egyesekből állnak. A határozott névelő csak az egyesekhez kapcsolódik. Nem ragozódnak és a főnévvel számban és nemben egyeznek. 20 felett a számnevek tőszámnév alakúak, de a tárgy után állnak. 100 felett a számnevek nem túl gyakoriak. Az بَعْدَ előraggal képződnek.

Tőszámnevek:

14b

Az arab számneveknek különböző alakjuk van hímnemben és nőnemben.

Ragozásuk rendszeres a ثَمَانٍ – nyolc és az إِحْدَى – egy számnevek kivételével.
-    Az egy számnév követi a főnevet, amelyre vonatkozik, s vele nemben és esetben megegyezik.
-    Ha két személyről, tárgyról, fogalomról akarunk beszélni, akkor a főnevek kettes számát használjuk, magát a kettő számnevet azonban a kettes szám mellett felesleges szerepeltetni.

 كِتابٌ واحِدٌ  (egy könyv)

كِتابانِ اِثنانِ = كِتابانِ  (két könyv)

-    A 3 és 10 között a számnevek megelőzik a főneveket a hímnemű főnév előtt nőnemű számnév áll, a nőnemű főnév előtt pedig hímnemű. A számnevek után álló főnevek többes szám birtokos esetbe kerülnek.

خَمسَةُ كُتُبٍ   (öt könyv)

-    A 11 és 19 között a számneveket követő főnevek egyes szám tárgyesetbe állnak, amit az írás jelöl.  

ثلاثةَ عَشرَ كِتاباً   (tizenhárom könyv)

-    A 20 és 90 közti számneveket a 3 és 10 közti számnevekből képezzük az ونَ toldalék hozzáadásával alanyesetben, ـينَ  toldalék hozzáadásával tárgy és birtokos esetben.

A tízes számok ragozhatóak. Az összetett számoknál az egyesek megelőzik a tízeseket, az összetevő tagokat a و kötőszó kapcsolja egybe

pl.: ثلاث وعشرون    (huszonhárom)

Száz felett a számneveket követő főnevek egyes szám birtokos esetben állnak.
Ha a szám kerek százas, ezres vagy millió: határozatlan birtokviszonyban a megszámolandó főnév egyes számának a birtoka lesz.

مِئة ُكتابٍ  ( kétszáz könyv)  

Az arabtanár hangsúlyozottan figyel a számok helyes használatára.

 

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten