arabtanar logo

Arab szavak

Az arab szó nem kezdődhet magánhangzóval, hanem csakis mássalhangzóval.

Szavak felépítése: mássalhangzó+magánhangzó+mássalhangzó+…

Ebből kifolyólag az arabban minden szótagnak és szónak egyetlen mássalhangzóval kell kezdődnie, ez a szabály egyértelmű kiolvasását tesz lehetővé. A látszólag magánhangzóval kezdődő szavak két a magyar nyelvben nem található mássalhangzóval a torokzárral (hamza) ill. ’ajn-nal kezdődnek. Nemcsak ezeknek a hangoknak a helyesírására és kiejtésére összpontosít az arabtanár, hanem időt fordít arra is, hogy a hallgatók megfelelően használják a magánhangzó jelöléseket is.

szavak

 

Ugyanis az arab nyelv és írás, mint minden semita nyelv mássalhangzókra fordít hangsúlyt, s a magánhangzókat csak jelzi, ami az arabul tanulók számára nélkülözhetetlen a szavak helyes kiejtésében.


Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten