arabtanar logo

Arab névszóragozás

Az arab nyelvben három eset van alany, tárgy és birtokos eset.
Állapotát tekintve pedig a névszó lehet határozatlan és határozott.
Egyes esetek szerinti ragozás szempontjából a névszók további két csoportra oszthatók: az ún. triptotákra, ezek határozatlan állapotban a három esetben különböző végződéseket kapnak, és ún. diptoták amelyek a három esetben csak két különböző végződést kapnak.

Triptota ragozás

5a

Az arab nyelvben három szám van: egyes szám, kettes szám és többes szám.

-    Egyes szám: a három (triptoták) és a két (diptoták) esetvégződésű névszók, valamint
              az –in ( ـٍ  ) végű hímnemű névszók és az –an (ىً، اً)végűek.
-    Kettes szám: az arab nyelv jellegzetességei közé tartozik a kettes szám. Hímnemben és nőnemben is alanyesetben  انِ toldalékkal, tárgy és birtokos esetben pedig az ـَيْنِ  toldalékkal képezzük.

6a

A hamza a nőnemű kettes számban وَ-re változik. حَمْرَاوانِ – حَمْراءُ   

-     Többes szám: lehet ún. „egészséges”(rendszeres) és ún. „tört” (rendhagyó).

Az egészséges többes szám csoportjába főnevek szabályos többes számú ragot kapnak. A hímnemű szavakat alanyesetben ـونَ (-úna) végződéssel, tárgy és birtokos esetben ـينَ (-ína) végződéssel képezzük, tekintet nélkül arra, hogy határozott vagy határozatlan állapotban áll.

مُدَرِّسونَمُدَرِّسٌ  (tanár-tanárok)
عَنْد مُدَرِّسينَعَنْد مُدَرِّسٍ (tanárnál-tanároknál)

Nőnem határozott állapot alanyesetben a اتُ tárgy és birtokos esetben اتِ határozatlan állapot alanyesetben اتٌ tárgy és birtokos esetben اتٍ toldalék.

مُدَرِّساتٌ مُدَرِّسَة  (tanárnő-tanárnők)
 عِنْد مُدَرِّساتٍ عِنْد مُدَرِّسَةٍ (tanárnőnél-tanárnőknél)

7a


A többes szám másik fajtája az ún. tört többes szám. A névszók túlnyomó többségének tört többes számú alakja van. Ezt az alakot mindkét nemben a magánhangzók cseréjével vagy előtagokkal, közbeszúrt tagokkal és utótagokkal képezzük.

Az egészséges és a tört többes szám elsajátítása szótári kérdés.
Képzésére jó néhány formát találhatunk az arab nyelvtanban, melynek elsajátításában az arabtanár segíthet Önnek.

Néhány pl.:
كُتُب – كِتاب       (könyv- könyvek)

غُرْفَة – غُرَف    (szoba – szobák)

 

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten