arabtanar logo

Arab igék

Az arab nyelvben az igéket erősekre, gyengékre és kétszeresen gyengékre osztjuk aszerint, hogy milyen magánhangzók vannak a szótőben. Ha  ا، و، ي betűt tartalmaz, akkor gyenge igékről van szó (rendhagyó ragozással). A kétszeresen gyenge igék két ilyen magánhangzót tartalmaznak. Amennyiben a szótő nem tartalmazza az előbb említett betűk egyikét, akkor erős igéről beszélünk.
A szótőt három vagy négy mássalhangzó alkotja. Belőlük jön létre az alap igetörzs, amelyből további igetörzseket származtatnak.
Az arab nyelv 10 igetörzset használ aktívan. Az alap az I. igetörzs, a többi ún. bővített igetörzs.
Az igék alapvető használatának elsajátítására az arabtanár hosszabb időt fordít.

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten