arabtanar logo

A névszók neme

Az arab nyelvben két nyelvtani nem van: hímnem és nőnem. Ez a névszórendszerre is érvényes. Emellett vannak azonban olyan rendhagyó főnevek is, amelyek hol hímneműek, hol nőneműek.

Általános szabály, hogy a nőneműek a természetüknél fogva nőnemű lényekre vonatkozó névszók , továbbá a törzsek nevei, az ország és város nevek, valamint a legtöbb páros testrészt jelölő főnév  és a csillagászati fogalmak is.

A hímnemnek egyes számban nincs jele.
pl.: مُدَرِّس   (tanár)

A nőnem jele a támarbúta ة  (a ت  illetve a ى vagy ا  végződésű szavak többnyire nőneműek).
pl.: مُدَرِّسَة   (tanárnő)

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten