arabtanar logo

A névszók

Az arabban a tágabb értelemben vett névszóknak négy csoportja van: főnevek, melléknevek, számnevek és névmások, szűkebb értelemben csak az első két csoport tekinthető névszónak: a főnév és a melléknév.
A névszók esetében megkülönböztetünk nemet, számot, esetet és határozottságot.

Az arab szó lehet határozatlan és határozott. A főnevek, melléknevek, számnevek és melléknévi igenevek határozottságát határozott névelővel, határozatlanságot kifejező toldalékkal vagy hozzátoldott névmással fejezzük ki. Vegye igénybe az arabtanár erre vonatkozó segítségét.

Határozatlanság
Határozatlan névelő nincs az arab nyelvben.
Az arab nyelvben a határozatlanságot alanyesetben az ــٌ (-un), birtokos esetben az ــٍ  (-in), tárgyesetben az ــً ، ـاً   (-an) toldalékkal jelöljük.

A köznyelvi arabban ritkán találkozunk határozatlan toldalékkal, az emberek általában nem ejtik ki.

 

Határozottság

A névelő alakja ال , melyet a hozzá tartozó névszóval egybeírunk. A névelővel álló névszó határozott állapotba kerül. A névelő változatlan alakú a névszó nemétől, számától és esetétől függetlenül. Mindig a szó előtt áll, vele együtt írjuk és olvassuk is.

Az arab nyelvben a határozottságot alanyesetben az  ــُ  (-u), birtokos esetben az  ــِ  (-i), tárgyesetben az
ــَ  (-a) magánhangzókkal jelöljük.
 
nevszok 

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten